Tjänster


Isolering av vindsbjälklag


Lösullen har sedan en lång tid tillbaka varit det självklara valet vid isolering av vindsbjälklag. Vi blåser upp lösullen på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Vi bygger även gångbryggor och sarger där det behövs samt säkerställer korrekt ventilation av vinden.

Vår klimatskärmsentreprenad innebär alltid en betydligt minskad miljöpåverkan. Inte bara genom väsentligt minskat behov av energi för uppvärmning eller nedkylning utan också genom ett betydligt minskat transportbehov, förenklad logistik, minimalt materialspill och därmed mindre behov av deponi.

Vi tilläggsisolerar även vindar för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Kontakta oss
020 – 25 29 00