Isoleringsfakta


Stenull – en bergsäker isolering


Stenull tillverkas av vissa bergarter under hög temperatur. Fibrerna i mineralullen består alltså av tunna trådar av sten, och det ger stenullen särskilda egenskaper. Den varken binder eller avger fukt och kan därför motverka mögelbildning.

Isoleringsegenskaperna är mycket goda och materialet lämpar sig med modern isoleringsteknik för användning i husets yttre klimatskärm lika väl som i mellanväggar, tak och som ljudisolering.

En mycket viktig egenskap är materialets förmåga att stå emot brand. Det motstår temperaturer på över 1000 grader och klassas därför som obrännbart. Stenull ska därför användas i konstruktioner där högsta brandskyddsklass krävs.

Mer information finns samlat under produktfakta isoleringsmaterial.