Isoleringsfakta


Ångbromsar


Ångsbroms

Vi har valt att som komplement till cellulosaisoleringen arbeta med ångbroms istället för den traditionella plastfolien som tätskikt. Det går att uppnå samma goda lufttäthet med en ångbroms som med en plastfolie (ångspärr). Men med en ångbroms stänger man inte in fukten i konstruktionen utan den tillåts att torka åt två håll. Vi tillhandahåller alla produkter för ett diffusionsöppet och sunt byggande!

AIRSTOP

Ångbroms som fungerar som ett lufttätt skikt för väggar, tak och innertakskonstruktioner.

Airstop

Isocell AIRSTOP Ångbroms

En diffusionsöppen, mycket slitstark ångbroms som fungerar som ett lufttätt skikt för väggar, tak och innertakskonstruktioner.

Egenskaper:

 • Transparent
 • Lätt att montera
 • Används till golv, vägg och tak
 • Slitstark
 • Åldersbeständig

Sd-värde: 18 m
Dimension: 1,5 m x 50 m (75 m2) alt. 2,8 m x 100 m (280 m2)
Vikt: 90 g/m2
Brandpåverkan: B2

 

AIRSTOP Diva

Ångbroms med variabelt ånggenomgångs motstånd, som fungerar som ett lufttätt skikt för väggar, tak och innertakskonstruktioner.

Airstop Diva

Isocell AIRSTOP Diva Ångbroms

En variabel ångbroms som fungerar som ett lufttätt skikt för väggar, tak och innertakskonstruktioner. Ånggenomgångsmotståndet i denna ångbroms varierar beroende på luftfuktigheten. När det är tillräckligt med isolering och fuktnivån på den isolerade sidan av ångbromsen ökar så minskar samtidigt Sd-värdet till 0,3 för att underlätta uttorkning. Detta gör att konstruktionen kan torka ut åt insidan av konstruktionen när det behövs. Gör gärna en fuktsimulering i t.ex. Wufi för att kontrollera att detta är en önskvärd funktion. Isocell AIRSTOP Diva är samma typ av produkt som t.ex. Isover Vario Duplex och Pro clima Intello.

Egenskaper:

 • Transparent
 • Lätt att montera
 • Variabelt Sd-värde
 • Används vid platta tak
 • Fungerar bra när utsidan av konstruktionen är diffusionstät

Sd-värde: 0,3 – 5,0 m
Dimension: 1,5 m x 40 m (60 m2)
Vikt: 80 g/m2
Brandpåverkan:

FH-Papp

Ångbroms av förstärkt papp, för väggar, golv och tak.

FH papp

Isocell FH-Papp Ångbroms

En diffusionsöppen ångbroms av förstärkt papp för väggar, golv och tak.

Egenskaper:

 • För väggar, golv och tak
 • Slitstark

Sd-värde: 6,45 m
Dimension: 1 m x 50 m (50 m2)
Vikt:
Brandpåverkan:

 

FH-Fleece

Diffusionsöppen ångbroms för tak och väggar.

FH-Fleece

Isocell FH-Fleece Ångbroms

En öppen, mycket slitstark ångbroms som fungerar som ett lufttätt skikt för väggar, tak och innertakskonstruktioner. I allmänhet passar FH Fleece Ångbroms bäst till användning i olika byggnadskomponenter med en ångbromsande effekt på utsidan av konstruktionen. I dessa konstruktioner (t.ex. platta tak med plåt och renoveringsarbeten) garanterar det låga Sd-värdet en snabb uttorkning mot insidan. Speciellt under sommartid.

Egenskaper:

 • Transparent
 • Lätt att montera
 • 100 % återvinningsbar
 • Slitstark
 • Åldersbeständig

Sd-värde: 2,5 m
Dimension: 1,5 m x 50 m (75 m2) alt. 2,8 m x 100 m (280 m2)
Vikt:
Brandpåverkan:

 

Arbetsanvisningar

Arbetsanvisning för:

 • Isocell AIRSTOP Ångbroms
 • Isocell AIRSTOP Diva Ångbroms
 • Isocell FH-Papp Ångbroms
 • Isocell FH-Fleece Ångbroms

Montage:
Duken fästs tvärs takbjälkarna, reglarna eller balkarna. Med trycket på “den varma sidan”. Duken fästs med överlappning enligt markeringar (100mm) med hjälp av en häftpistol och rostfria häftklamrar, enligt HusAMA.

Temporära infästningar:
För temporär infästning kan en dubbelhäftande tejp eller ett spraybart lim användas, t.ex. mot en stålbalk.

Skarvar:
Vid tätning av skarvar och håltagningar används lämpliga Isocell Airstopprodukter, t.ex. Airstop Flex Tape eller Butyl Stretch Flex. Kontakta din återförsäljare för mer information om lämpliga produkter.

Vid installering av lösull:
Innan inblåsning av lösull fästs glesläkten med ccavstånd 300 mm. Det är att föredra att glesläktens infästning sammanfaller med dukens skarvar, för att ytterligare säkra dukens infästning. Om ingen tvärgående glesläkt används ska duken placeras parallellt med stommen eller reglarna. Alla skarvar ska vara mot underliggande trä. OBS! Vid lösullsentreprenad, kontakta oss vid denna typ av konstruktion!