Isoleringsfakta


Förberedelsearbete


I samband med isolering av vindsbjälklag kan vi erbjuda offert på snickeriarbeten som kan vara nödvändiga, t.ex. landgångar, vindavledare, sargar m.m.

Tilläggsisolering av vind genomförs huvudsakligen i fyra moment.

  • Kontroll av befintlig isolering.
  • Torr och oskadad isolering med exempelvis spån eller mineralull kan ligga kvar.  Skadad, fuktig, möglig eller förorenad isolering tas bort. Vi använder  oss av vacuumsugning som är ett mycket snabbt och hygieniskt sätt att hantera gammal isolering.
  • I vissa fall kan gammal mineralull bearbetas och återanvändas. Återanvänd mineralull finns som alternativ till ny isolering.
  • Bygge av gångbryggor samt sarg kring vindsluckan.
  • Åtgärder för att säkerställa korrekt ventilation av vinden. Den sker vanligen via takfoten genom användning av en specialskiva –  Komplätt – som skapar en ca 25 mm djup luftspalt mellan tak och isolering.
  • Sprutning av lösull till önskad tjocklek, vanligen 40 – 60 cm totalisolering.