Isoleringsfakta


Knauf Glasullsisolering


Knauf Supafil Frame är en typ av mineralullsisolering gjort på återvunnet glas. Knauf Supafil Frame lösull är obunden, lösull av glasfiber, utformad med optimala väremegenskaper, utmärkt täckning och blåsegenskaper.

Användningsområde: 

Isolering av vindsbjälklag, vägg och snedtak. Applicering med lösullsspruta.
Produktbeskrivning: Lösull baserad på av till stor del återvunnet glas.
Densitet: 12-30 kg/m³
(beroende på konstruktion)
Brandklassificering: Euroklass A1 till EN ISO 13501-1
Typgodkänt: Typgodkännandebevis 0261/08, Typgodkännandebevis 0249/08
Sättningspåslag: 5%
(bjälklag)
Värmekonduktivitet: 0,042 W/m °C, snedtak 0,036 W/m °C, vägg 0,033 W/m °C
Hemsida: www.knaufinsulation.se

Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.

Ladda ner filer


Här kan du ladda ner dokument och filer.