Isoleringsfakta


Isolering


Här samlar vi fakta de produkter vi använder för isolering. Vi har valt att leverera glasull, stenull och cellulosaisolering i form av lösull. Men vi har även cellulosaisolering som skiva och isolering med Polyuretan. Varje hus är unikt och det ger oss möjlighet att leverera rätt isolering på rätt plats beroende på ditt objekt.

Vi väljer leverantörer som uppfyller våra högt ställda krav på ekonomiska, beprövade och miljögodkända material.

Lösull

Skivisolering

Övrig isolering

Vi lagerför ett antal produkter för dig som vill göra jobbet själv som konsument eller proffs. Kontakta oss på 020-25 29 00 eller se mer information här:
Lagerprodukter konsument
Lagerprodukter proffs