Isoleringsfakta


Isolering


Här samlar vi fakta de produkter vi använder för isolering. Vi har valt att leverera glasull, stenull och cellulosaisolering i form av lösull. Varje hus är unikt och det ger oss möjlighet att leverera rätt isolering på rätt plats beroende på ditt objekt.

Vi väljer leverantörer som uppfyller våra högt ställda krav på ekonomiska, beprövade och miljögodkända material.

Lösull