Tjänster


Tilläggsisolera i Bostadsrättsföreningar


Tilläggsisolera vinden och sänk föreningens uppvärmningskostnader

Höga energipriser gör att många bostadsrättsföreningar funderar på olika energisparåtgärder.

Att se över husets klimatskal och tilläggsisolera vinden hjälper er att sänka kostnaderna för uppvärmning och dessutom skapa en bättre boendemiljö.

Nu ger vi er 15% rabatt* på isoleringsarbetet vid tilläggsisolering av vinden med lösull. Gäller under förutsättning att vi får en order under perioden 12/3 – 31/5 2023.

Effektiv energisparåtgärd och en investering för framtiden

Tilläggsisolering av vinden är den bästa och effektivaste åtgärden i klimatskalet enligt en publi­cera­d studi­e från forskningsprogrammet E2B2. Det är en enkel och effek­tiv åtgärd som har mycket snabb återbetalningstid och är en investering för framtiden som ger utdelning år efter år samtidigt som fastighets-/lägenhetsvärdet ökar. 

Investeringen betalar tillbaka sig i form av sänkta uppvärmningskostnader. Den ger även en ökad boendekomfort under årets mest intensiva perioder, svalt på sommaren och behagligt varmt på vintern. Tilläggsisoleringen är också positiv för miljön och med minskad energianvändning bidrar ni varje dag till miljön på ett enkelt och effektivt sätt.

Webbinarium för bostadsrättsföreningar

Tilläggsisolera och sänk uppvärmningskostnaderna. Genom att se över fastighetens klimatskal och tilläggsisolera vinden skapar du hållbara och energieffektiva fastigheter med sänkta uppvärmningskostnader, ökad boendekomfort och positiva miljöeffekter. Länk för att se våra webbinarium i efterhand.

Fastigheten som spargris?Snabb återbetalningstid och cirka 15% ränta på insatt kapital

Tilläggsisolering av vinden är den bästa och effektivaste åtgärden i klimat­skalet. Det ger enligt vår erfarenhet en normal återbetalningstid på 5-8 år och ger i snitt cirka 15% ränta på investerat kapital.

Fastig­heten blir en riktig spargris och en investering för framtiden som ger utdelning år efter år.

Positiva effekter med tilläggsisolering av vinden

Genom att hålla värmen inomhus genom en fullgod vindsisolering får ni ett behagligt lägenhetsklimat samtidigt som det är den bästa energisparinvesteringen.

Lösullsisolering ger:

  • Direkt sänkta uppvärmningskostnader.
  • Behagligare lägenhetsklimat.
  • Lägre energiförbrukning som ger mindre miljöbelastning.
  • Mycket god ljudisolering.
  • Snabbast återbetalningtid av olika energisparåtgärder.
  • Fortsatt besparing år efter år efter år.

Snabbt och bekymmersfri entreprenad

Tilläggsisolera vinden i din bostadsrättsförening.Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.

Vid nyproduktion av fastigheter väljer många av byggmästarna lösullsisolering i bjälklagen samt i snedtaken för att det är den mest rationella metoden och har den bästa totalekonomin.

I 40 år år har vi isolerat och tilläggsisolerat vindar åt bostadsrättsföreningar, sjukhus, förvaltningar, fastigheter och husfabrikanter.

Vi utför även lösullsisolering vid snedtak, i väggar och golv samt isolering av krypgrunder, kall- eller varmgrund.

Kontakta oss för besiktning, besparingskalkyl och en bekymmersfri entreprenad. Vi är certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstallatörer enligt systemet – ”Behörig Lösull”

Gratis isoleringsbesiktning och besparingskalkyl

Vi ser över hela isoleringsläget och bedömer eventuellt behov av åtgärder. Tillsammans med er gör vi en kostnadsfri isoleringsbesiktning av fastighetens vindsisolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl.

HSB - där möjligheterna bor

Vi är som enda isolerföretag i Sverige ramavtalspartner till HSB på riksnivå vilket gör att ett stort antal av HSB-föreningarna väljer att isolera med just oss.

Kontakta oss för att få en referens i närheten av just er!

Kontakta oss
020 – 25 29 00

* Rabatten på 15% avser kostnaden för isoleringsarbetet, dvs isoleringsmaterial och sprutningen på plats, i samband med tilläggsisolering av vind för Bostadsrättsföreningar och Fastighetsägare. Transporter och andra tillkommande tjänster såsom tex snickeriarbeten omfattas ej. Den gäller under förutsättning att vi får in en order på isoleringen under perioden 12/3 – 31/5 2023. Den kan inte kombineras med andra erbjudanden och rabatter från oss. 

Kontakta oss

  • Vill du komma i kontakt med oss? Använd kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig så snart vi kan.

  • När du kontaktar oss måste du godkänna att dina personuppgifter hanteras enligt integritetspolicyn för ENIVA AB.