Tjänster


Tilläggsisolera i Bostadsrättsföreningar


Tilläggsisolera vinden och sänk föreningens uppvärmningskostnader

Höjda fjärrvärmepriser och ökade uppvärmningskostnader tillsammans med nya miljökrav ökar behovet av olika energisparåtgärder hos landets bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Att se över husets klimatskal och tilläggsisolera vinden hjälper er att sänka kostnaderna för uppvärmning och dessutom skapa en bättre boendemiljö.

Kontakta oss för att boka en kostnadsfri förbesiktning. Där går vi igenom fastighetens vindsisolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl.

Effektiv energisparåtgärd och en investering för framtiden

Tilläggsisolering av vinden är den bästa och effektivaste åtgärden i klimatskalet enligt en publi­cera­d studi­e från forskningsprogrammet E2B2. Det är en enkel och effek­tiv åtgärd som har mycket snabb återbetalningstid och är en investering för framtiden som ger utdelning år efter år samtidigt som fastighets-/lägenhetsvärdet ökar. 

Investeringen betalar tillbaka sig i form av sänkta uppvärmningskostnader. Den ger även en ökad boendekomfort under årets mest intensiva perioder, svalt på sommaren och behagligt varmt på vintern. Tilläggsisoleringen är också positiv för miljön och med minskad energianvändning bidrar ni varje dag till miljön på ett enkelt och effektivt sätt.

Anmäl dig till vårt webbinarium för bostadsrättsföreningar

Nu bjuder vi in till kostnadsfria webbinarium, om tilläggsisolering av fastigheten som en effektiv energisparåtgärd. Passa på att lyssna på våra isolerproffs som ger dig fakta, råd och underlag för att skapa ett energieffektivt klimatskal och sänka föreningens uppvärmningskostnader. Här hittar du länk till anmälan.

Fastigheten som spargris?Snabb återbetalningstid och cirka 15% ränta på insatt kapital

Tilläggsisolering av vinden är den bästa och effektivaste åtgärden i klimat­skalet. Det ger enligt vår erfarenhet en normal återbetalningstid på 5-8 år och ger i snitt cirka 15% ränta på investerat kapital.

Fastig­heten blir en riktig spargris och en investering för framtiden som ger utdelning år efter år.

Positiva effekter med tilläggsisolering av vinden

Genom att hålla värmen inomhus genom en fullgod vindsisolering får ni ett behagligt lägenhetsklimat samtidigt som det är den bästa energisparinvesteringen.

Lösullsisolering ger:

  • Direkt sänkta uppvärmningskostnader.
  • Behagligare lägenhetsklimat.
  • Lägre energiförbrukning som ger mindre miljöbelastning.
  • Mycket god ljudisolering.
  • Snabbast återbetalningtid av olika energisparåtgärder.
  • Fortsatt besparing år efter år efter år.

Snabbt och bekymmersfri entreprenad

Tilläggsisolera vinden i din bostadsrättsförening.Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.

Vid nyproduktion av fastigheter väljer många av byggmästarna lösullsisolering i bjälklagen samt i snedtaken för att det är den mest rationella metoden och har den bästa totalekonomin.

I 40 år år har vi isolerat och tilläggsisolerat vindar åt bostadsrättsföreningar, sjukhus, förvaltningar, fastigheter och husfabrikanter.

Vi utför även lösullsisolering vid snedtak, i väggar och golv samt isolering av krypgrunder, kall- eller varmgrund.

Kontakta oss för besiktning, besparingskalkyl och en bekymmersfri entreprenad. Vi är certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstallatörer enligt systemet – ”Behörig Lösull”

Gratis isoleringsbesiktning och besparingskalkyl

HSB - där möjligheterna bor

Vi ser över hela isoleringsläget och bedömer eventuellt behov av åtgärder. Tillsammans med er gör vi en kostnadsfri isoleringsbesiktning av fastighetens vindsisolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl.

Vi är som enda isolerföretag i Sverige ramavtalspartner till HSB på riksnivå vilket gör att ett stort antal av HSB-föreningarna väljer att isolera med just oss.

RiksbyggenRiksbyggen väljer också ENIVA som partner för energieffektivisering av sitt fastighetsbestånd. ENIVA är Sveriges i särklass största leverantör av energieffektiva lösningar med lösull och ett självklart val för uppdraget.

Kontakta oss för att få en referens i närheten av just er!

Kontakta oss
020 – 25 29 00