Tjänster


Slutna takkonstruktioner


Isolering i takkonstruktionerIsolering med lösull i slutna takkonstruktioner är fördelaktig ur flera aspekter. Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande. Hanteringen av isoleringsmaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras.

En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid varierade takstolsavstånd, där snedtak möter snedtak och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek. Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller sådana som avslutas med ett inspektionsutrymme ovan hanbjälklag.

Arbetsmetoden vid isolering av tak är som vid all lösullsisolering; rationell, snabb och skapar god arbetsmiljö. Efter förberedelser för korrekt ventilation, fuktspärrar och glespanel som underlag för innertaket sprutar vi in lösullen från toppen av konstruktionen till dess den är komplett isolerad. Isoleringen är torr och ren vilket minimerar risken för framtida fuktskador. Arbetet utförs med typgodkänd, utprovad teknik och av certifierade lösullsinstallatörer.

Kontakta oss för mer information om fördelaktiga lösningar vid isolering av tak och svar på tekniska frågor från våra isoleringsproffs.

Kontakta oss
020 – 25 29 00