Vår gröna sida - ENIVA Isolerproffs


Vi bedriver en i grunden grön verksamhet där energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande står i fokus.
Förutom de direkta positiva effekter som kommer från vår kärnverksamhet arbetar vi även kontinuerligt med att reducera vår egen miljöpåverkan.

Mer om de positiva effekterna av vårt miljöarbete

Om oss


Vår gröna sida


En i grunden grön verksamhet!

Kärnan i verksamheten hos ENIVA är energieffektivisering. Vår gröna linje.Kärnan i verksamheten hos ENIVA är energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande!

Våra byggnader står nämligen för nästan 40% av vår energianvändning, så här finns mycket att förbättra. Den första åtgärd man bör vidta är alltid att minska fastighetens värmebehov. Vi arbetar därför med kompletta entreprenader bestående av rådgivning, utförande med rätt val av produkter och lösningar samt relaterade serviceerbjudanden, allt baserat på vår långa erfarenhet i branschen.

Vi sammanfattar allt det vi har att erbjuda med uttrycket ”Ditt klimatskal. Vårt uppdrag.”