Om oss


KMA-policy


Det är vår målsättning att alltid tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Vårt måtto är; “Vi håller vad vi lovar”.

Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara “produkt”- service utan även “personlig” service till kunden, där det är praktiskt möjligt.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Alltid sätta kunden i fokus, att förutse hans eller hennes behov och uppfylla deras·uttalade eller o-uttalade önskemål.
  • Bidra till att företaget skall bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att på bästa sätt uppfylla kundförväntningarna.
  • Se till att arbetsplatsen skall vara miljövänlig och säker.
  • Inneha sådan utbildning och motivation att allt arbete utföres på ett riktigt sätt och till rätt pris .
  • Ständigt medverka till att förbättra kvalitetsledningssystemet
  • På företaget följer lagar, förordningar samt branschorganisationens riktlinjer och avtal

För att ständigt förbättras ska vi:

1 Sätta kunden i fokus
2 Vara lyhörda för kundens önskemål
3 Kommunicera med vandra och med våra kunder
4 Ha en personlig utvecklingsplan för varje medarbetare
5 Ständigt söka vägar att förbätttra oss
6 Hålla oss å-jour med IS09001:2008
7 Uppdatera kvalitetsmålen