Om oss


Ditt klimatskal. Vårt uppdrag.


Av Sveriges energianvändning går nästan 40% till våra byggnader. Kravet på att energieffektivisera ligger på oss alla för att minska energiförbrukningen och för att nå klimatmålen för utsläpp av växthusgaser. För fastighetsägare är kostnaderna för uppvärmning oftast den största utgiften. Många tittar därför på nya uppvärmningssystem som fjärrvärme och solceller för att sänka driftskostnaderna.

Energieffektivisera smart

Energieffektivisera med KyotopyramidenMen för att energieffektivisera på ett smart sätt gäller det att börja i rätt ände. Som ett enkelt verktyg för att illustrera sättet att tänka kan man använda sig av Kyotopyramiden som är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997. Den har tagits fram av norska Sintef, som är Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken.

Kyotopyramiden har blivit allmänt vedertagen inom modern byggteknik i Skandinavien.

Minimera värmebehovet kommer först

I botten av pyramiden och som en grund i energieffektiviseringen ligger att minimera värmebehovet. Då gäller det att fastighetens klimatskal fungerar effektivt. Att fastighetens uppvärmda delar avgränsas mot mark, uteluft eller ouppvärmda utrymmen genom isolering och tätning. Först då kan övriga åtgärder ge full effekt. Högst upp i pyramiden kommer val av energikälla. Det gäller alltså att ha en fullgod isolering av klimatskalet innan nya och dyra uppvärmningssystem upphandlas. Annars finns risken att värmesystemet överdimensioneras med sämre driftsförhållanden och en onödigt hög investeringskostnad som följd.

Proffsens råd till dig som fastighetsägare

Börja din energieffektivisering med att tilläggsisolera vinden! Vi på ENIVA Isolerproffs arbetar med energieffektiva lösningar och har varit verksamma i över 35 år med tiotusentals entreprenader och är störst i Sverige på tilläggsisolering. Våra professionella råd till dig som är fastighetsägare och vill energieffektivisera är:

  • Börja med att tilläggsisolera vinden! Det är en enkel första åtgärd för att minska värmebehovet i fastigheten. Lösullsisolering är en isoleringsmetod som gör att man kan blåsa upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt från ett fordon utanför fastigheten. Det är inga problem att isolera fastigheter så högt upp som 26 våningar. Det blir ingen nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset eller åverkan runt fastigheten.  Resultatet blir direkt sänkta uppvärmningskostnader, ett behagligare lägenhetsklimat, mycket god ljudisolering och en lägre miljöbelastning. Den har också snabbast återbetalningstid av olika energisparåtgärder.
  • Alla fastigheter är olika och har olika förutsättningar och därför behöver man göra en åtgärdsbedömning av eventuella ytterligare åtgärder efter en grundlig besiktning på plats. Vi har certifierade och behöriga isolerproffs som alltid ger åtgärdsförslag och en besparingskalkyl när de besiktar fastigheten.

Vi på ENIVA Isolerproffs ser ditt klimatskal som vårt uppdrag och vi erbjuder ett stort antal tjänster och serviceuppdrag för privata villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggindustrin (som entreprenör vid nyproduktion).

Kontakta oss för rådgivning om just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen när du skall energieffektivisera eller bygga nytt.

Kontakta oss
020 – 25 29 00