Isoleringsfakta


Takfotsventilation


Vid lösullsisolering samt i ”snedfack” istället för board och läkt. Monteras med fördel även mot yttertak av board eller av plastduk.

Produkter

Takfotsventilation med specialskivan "Komplätt"

Vindskiva ”Komplätt”

Takfotsventilation montering

Luftspaltsbildande, formgjuten cellplastskiva. Enkelt montage och lätt att justera. Upp- och nerkant vinklade 112° för inpassning mot väggliv samt för skarvfritt seriemontage.

Mått: 1150 x 850 x 50 mm. Delbar på halva bredden.
Godstjocklek: 12 mm
Luftvolym: 0,03 m³ per cc 1200 mm.

”Det är vår uppfattning att skivan, rätt monterad, har goda förutsättningar att sitta på plats och bilda luftspalt.”
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

ISOVER Takfotsluftning

ISOVER takfotsluftning

Vindavledare av kanalplast att använda som vindskydd vid ventilerad takfot. Diffusionsöppen genom mikroperforering och fungerar tillsammans med isolerskivor och lösull i ett öppet vindsbjälklag.

Vindavledaren passar mellan takstolar c1000-1200 mm och är försedd med fästflikar och distansflikar som bildar ca 35 mm luftspalt
Mått: 1100 x 1240 mm

Vi lagerför ett antal produkter för dig som vill göra jobbet själv som konsument eller proffs. Kontakta oss på 020-25 29 00 eller se mer information här:
Lagerprodukter konsument
Lagerprodukter proffs