Isoleringsfakta


Takfotsventilation


Vid lösullsisolering samt i ”snedfack” istället för board och läkt. Monteras med fördel även mot yttertak av board eller av plastduk.

Principskiss för takfotsventilation med vår luftsspaltsbildande produkt ”Komplätt” eller Paroc.

Produkter:

Takfotsventilation med specialskivan "Komplätt"

Vindskiva ”Komplätt”

Takfotsventilation montering

Luftspaltsbildande, formgjuten cellplastskiva.
Enkelt montage och lätt att justera. Upp- och nerkant vinklade 112° för inpassning mot väggliv samt för skarvfritt seriemontage.
Finns till försäljning på våra hämtlager.
Mått: 1150 x 850 x 50 mm. Delbar på halva bredden.
Godstjocklek: 12 mm
Luftvolym: 0,03 m³ per cc 1200 mm.

”Det är vår uppfattning att skivan, rätt monterad, har goda förutsättningar att sitta på plats och bilda luftspalt.”
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

ISOVER Takfotsluftning

ISOVER takfotsluftning

Vindavledare av kanalplast att använda som vindskydd vid ventilerad takfot. Diffusionsöppen genom mikroperforering och fungerar tillsammans med isolerskivor och lösull i ett öppet vindsbjälklag.

Vindavledaren passar mellan takstolar c1000-1200 mm och är försedd med fästflikar och distansflikar som bildar ca 35 mm luftspalt
Mått: 1100 x 1240 mm