Isoleringsfakta


Isover glasullsisolering


IsoverIsover Insulsafe

Isover Insulsafe är en isolering av glasull som består av 70% återvunnet glas, är mycket effektiv och fungerar bra i hela klimatskärmen (bjälklag, slutna snedtak).

Teknisk specifikation – Isover Insulsafe
Användningsområde: Isolering av vindsbjälklag och snedtak. Applicering med lösullsspruta. Produktbeskrivning: Lösull baserad på av till stor del återvunnet glas.
Densitet: 15-30 kg/m³ (beroende på konstruktion och lambda värde)
Brandklassificering: Euroklass A1
CE märkning: SS-EN 14064-1
Sättningspåslag: 1% (bjälklag)
Värmekonduktivitet: Bjälklag (18kg) 0,040, (15kg) 0,042 W/m °C.
Snedtak (30kg) 0,034, (26kg) 0,035, (21kg) 0,037 W/m °C
Hemsida: www.isover.se
Övrigt: Video om Isover Insulsafe

 

Isover Insulsafe Wall

Isover Insulsafe WallIsover Insulsafe Wall är en isolering av glasull som består av 70% återvunnet glas, är mycket effektiv och speciellt anpassad till väggar.

Teknisk specifikation – Isover Insulsafe Wall
Användningsområde: Isolering av vägg. Applicering med lösullsspruta.
Produktbeskrivning: Lösull baserad på av till stor del återvunnet glas.
Densitet: 26-30 kg/m³ (beroende på önskat lambda värde)
Brandklassificering: Euroklass A1
CE Märkning: SS-EN 14064-1
Värmekonduktivitet: (26kg) 0,034 W/m °C, (30kg) 0,033 W/m °C.
Hemsida: www.isover.se
Övrigt: Vår video med praktiskt användande av Isover Insulsafe Wall vid isolering i vägg.

EPD

En EPD (miljövarudeklaration) är dokumentation över byggnadsmaterialets miljöpåverkan genom hela livscykeln.
Dokumentation av EPD för produkter från Isover 

 

Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.