Tjänster


Hur går det till


Isoleringsteam ute på projektTraditionell isolering är ett av de minst populära momenten i byggprocessen. Krånglig logistik, skrymmande material, balar som ligger i vägen, besvärlig samordning i byggprocessen, containrar för spill och svårighet att hitta kostnadseffektiv personal. Ja – du känner igen dig.

Klimatskärmsentreprenad ”enkelhet och helhetstänk”

En effektiv klimatskärm är grunden för en trivsam inomhusmiljö, ekonomisk produktion och förvaltning och inte minst ett exempel på miljö- och klimathänsynstänkande överfört till praktiken.
Vi breddar den traditionella isoleringstekniken med möjligheten till rationell isolering med lösull i framförallt utfackningsväggar men även andra typer av väggar samt golv och tak.

Skulle dock traditionella isoleringsskivor visa sig vara det bästa alternativet, tar vi även hand om det. Du slipper, med andra ord, allt negativt som är förknippat med isoleringsarbetet. Vi kan tekniken, har specialutrustningen och gör jobbet med specialutbildad och certifierade medarbetare. I alla led – för arkitekter, byggare och förvaltare – innebär lösull en möjlighet till effektiva produktionslösningar och kostnadseffektivitet. Vi erbjuder en enkel helhetslösning där bästa lambdavärden uppnås genom att vi tar hand om hela isoleringsarbetet och tar totalansvar för tekniska krav och konstruktörens specifikationer.

Vi kallar det för klimatskärmsentreprenad. Kontakta vår isoleringsproffs.

Enkla och energieffektiva lösningar

Vårt erbjudande och arbetssätt bygger på ett helhetstänkande och på att tillämpa den mest klimatsmarta lösningen vid varje enskilt byggprojekt. Helhetstänkandet omfattar ansvaret för allt från rätt materialval, rätt isoleringsteknik, konsekvent miljötänkande, professionellt genomförd entreprenad och långsiktig funktionsgaranti.

Effektiv arbetsteknik och utvecklat isoleringsmaterial

Lösullen har sedan en lång tid tillbaka varit det självklara valet vid isolering av bjälklag, men under mer än tio år har lösullsprodukter utvecklats och typgodkänts för nya användningsområden. Vi har visat att lösullsisolering är en effektiv och ofta överlägsen metod vid isolering i väggar, snedtak, parallelltak och i avancerade och udda byggkonstruktioner.

Miljö

Klimatskärmentreprenad enligt vårt koncept innebär alltid ett betydligt minskad miljöpåverkan. Självklart för att en rätt isolerad fastighet innebär ett väsentligt minskat behov av energi för uppvärmning eller nedkylning för att uppnå en standard som är trivsam och hälsosam. Men också genom ett betydligt minskat transportbehov, förenklad logistik, minimalt materialspill och därmed mindre behov av deponi.

De senaste tjugo åren har vi utfört många tusen isoleringsentreprenader i allt från mycket stora fastighetsbestånd och byggproduktioner till villor. Som partners har vi alltid valt marknadsledande, erfarna och utvecklingsinriktade leverantörer.

Kontakta våra isoleringsproffs
020 – 25 29 00