Isoleringsfakta


Rockwool Stenullsisolering


Rockwool Granulat PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil, brandsäker, fukt- och vattenavvisande.

Rockwool Granulat PRO används på vindar och i utrymmen där det är svårt att komma åt med stora isoleringsskivor, eller där det finns många tekniska installationer. Granulaten ger en snabb och ekonomisk lösning som fyller ut alla hålrum och lägger sig som ett tätt lager runt bjälkar, el-rör, ventilationskanaler och dylikt.

Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.