Tjänster


Kostnadsfri förbesiktning


Vi utför kostnadsfritt en förbesiktning av fastighetens vindsisolering.Vi har ett erbjudande som är lika bra för miljön som för er ekonomi. Vi utför kostnadsfritt en besiktning av fastighetens vindsisolering. Vi ser över hela isoleringsläget och bedömer eventuellt behov av åtgärder.

Även vindar som har haft god isolering kan behöva åtgärdas. Isoleringen kan vara skadad, nedtrampad av hantverkare och installatörer, fuktig, otillräcklig eller ha partier med dålig isolering.

Visar besiktningen på behov av åtgärder noterar vi det i ett protokoll och lämnar ett kostnadsförslag för att åtgärda bristerna.

Den mest ekonomiska åtgärden

Tilläggsisolering av vinden är den mest effektiva energisparåtgärden. Naturligtvis för att varm luft stiger uppåt och ut genom vinden och taket om isoleringen är otillräcklig. Den uppvärmda, dyra luften måste ersättas, och när den kalla vinden dras ini fastigheten blir resultatet blir kallras, ett dåligt inomhusklimat och framför allt onödigt höga uppvärmningskostnader.

En korrekt utförd och tillräcklig isolering av vinden sänker som regel uppvärmningskostnaden med minst  20% per år. Det betyder att investeringen är betald på 4-5 år, i många fall snabbare.

Isolering mot solen!

Bättre inomhusklimat skall gälla också under sommaren. I många fastigheter blir de översta våningarna och ofta trapphusen besvärande varma under soliga dagar. Självklart  håller en välisolerad vind värmen ute heta sommardagar lika väl som inne under kalla vinterdagar. En lite bortglömd men mycket positiv effekt av en bra vindsisolering.

Allt detta gör vi helt utan kostnad för din Bostadsrättsförening eller för dig som fastighetsägare.

Kontakta oss
020 – 25 29 00