Tjänster


Isolering i väggar


Isolering vägg med träreglarVid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod. Konstruktionerna för att isolera ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt. Vid lösullsisolering i vägg sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar.

Metoden är snabb och arbetet rationellt. Man slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera. Arbete blir arbetsmiljömässigt mycket positivt genom att hantering, damm och annan nedsmutsning blir minimal.

Väggisolering med stålreglarTilläggsisolering i befintliga väggar är lösullsisolering som regel mer utrymmeskrävande än isolering med isolerskivor av olika typer. Självklart väljer vi det mest effektiva och prisvärda alternativet om isolering med lösull inte är den bästa lösningen.

Isolera i besvärliga utrymmen

I många fastigheter finns trånga, vinklade, djupa utrymmen som dessutom innehåller rörledningar, expansionskärl, ventilationskanaler eller andra tekniska installationer. I sådana utrymmen är isoleringen ofta bristfällig eller har stort värmeläckage genom otäta skarvar eller fickor i isoleringen. I dessa fall är isolering med lösull en mycket effektiv lösning. Lösullen sprutas in i vinklar och vrår, täcker ledningar och tätar runt svåråtkomliga installationer.

Vi utför arbetet med välutbildade lösullsinstallatörer som är godkända, certifierad och kvalitetskontrollerade enligt systemet – ”Behörig Lösull”.

Kontakta oss
020 – 25 29 00

 

Kontakta oss
020 – 25 29 00