Tjänster


Vägg


Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.  Konstruktionerna för att isolera väggar och tak ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt.  Vid lösullsisolering sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar.

Metoden är snabb och arbetet rationellt. Man slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera.  Arbete blir arbetsmiljömässigt mycket positivt genom att hantering, damm och annan nedsmutsning blir minimal.

Vid tilläggsisolering i befintliga väggar är lösullsisolering som regel mer utrymmeskrävande än isolering med isolerskivor av olika typer. Självklart väljer vi det mest effektiva och prisvärda alternativet om isolering med lösull inte är den bästa lösningen.

Isolera i besvärliga utrymmen

I många fastigheter finns trånga, vinklade, djupa utrymmen som dessutom innehåller rörledningar, expansionskärl, ventilationskanaler eller andra tekniska installationer. I sådana utrymmen är isoleringen ofta bristfällig eller har stort värmeläckage genom otäta skarvar eller fickor i isoleringen. I dessa fall är isolering med lösull en mycket effektiv lösning. Lösullen sprutas in i vinklar och vrår, täcker ledningar och tätar runt svåråtkomliga installationer.

Kontakta oss
020 – 25 29 00