Bixia och ENIVA i samarbete om energitjänster


16 februari, 2024

Energitjänster hos BixiaENIVA är stolta att meddela vårt samarbete med elhandelsbolaget Bixia om energitjänster för att öka energieffektiviseringen hos landets elkonsumenter.

Bixia arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbara energitjänster med ambitionen att vara ett av de elbolag i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalt producerad el.

– Vår kompetens och erfarenhet av energieffektiva lösningar tillsammans med Bixias nätverk av elhandelskunder är ett samarbete som ger en unik möjlighet att skapa en hållbar och effektiv energiframtid, säger Lars Westerlund på ENIVA.

Ökade energipriser, miljömedvetenhet och nytt klimateffektivt byggande ställer nya krav på landets husägare. Genom att erbjuda vår energitjänst med tilläggsisolering av vinden så får husägare möjlighet att med en isolering av klimatskalet effektivt sänka sina energikostnader för uppvärmning och dessutom få en mycket bättre inomhusmiljö. Resultatet medför också en minskad klimatpåverkan av växthusgaser.

Stora positiva miljöeffekter av vårt arbete med energieffektivisering

Ökade energipriser, miljömedvetenhet och nytt klimateffektivt byggande ställer nya krav på landets husägare.Vi på ENIVA är mycket stolta över förtroendet och möjligheten att vara en viktig aktör i klimatomställningen. Vi ser ditt klimatskal som vårt uppdrag och kärnan i vår verksamhet är energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande. Där erbjuder vi ett stort antal tjänster och serviceuppdrag för privata villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggindustrin.

Vi har sedan starten 1983 som Sveriges största lösullsentreprenör utfört mer än 40 000 isoleringsentreprenader i Sverige från norr till söder. En framgångsrik energieffektivisering av villor, bostadsrättsföreningar, fastigheter, skolor och andra lokaler.

Vårt arbete har hittills, fram till och med januari 2024, medfört ett reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 9397 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 626 469 villor, eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med 1 174 630 ton. Det är siffror som fortsatt tickar på.

Mer information:
Bixia –  https://www.bixia.se/energitjanster

Lars Westerlund
VD ENIVA Isolerproffs