Den grönaste energin är den som inte alls förbrukas


7 juni, 2021

Kärnan i verksamheten hos ENIVA är energieffektivisering.I dessa tider diskuteras det mycket i media om produktion av mer grön el, att bygga ut elnätet, att bygga upp fler laddstationer, att elektrifiera den tunga trafiken mm.

Allt detta är viktigt om vi skall kunna reducera vår klimatpåverkan och om vi skall kunna uppnå klimatneutralitet till 2045.

Men vi tycker att det fortfarande pratas alldeles för lite om energieffektivisering. För den grönaste energin av dem alla är den som inte alls förbrukas!

Får vi upp farten mer på effektiviseringen kommer det dessutom att börja få en större positiv effekt även på flaskhalsarna i elnätet.

Energispararen t o m maj 2021Därför bestämde vi oss för att sätta fingret på vad vi faktiskt åstadkommit i Enivabolagen sedan starten 1983. Att få fram en siffra som visar den totala minskningen av byggnaders energiförlust som vi bidragit till genom våra lösullsentreprenader.

Resultatet ser du i ”Energispararen” – vår egen mätare som vi uppdaterar varje månad. Fram till och med maj i år har vi reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 7919 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 528 000 villor. Det är stora siffror! Något vi är stolta över.

Kanske kan detta i någon liten mån bidra till att ännu fler får upp ögonen för hur viktig energieffektiviseringen är! Kan vi som ett relativt litet bolag åstadkomma så mycket inser man kanske lättare vad ett bredare arbete skulle kunna åstadkomma i Sverige!

Men förutom detta, som är vår kärnverksamhet, så arbetar vi även kontinuerligt med att minska vårt eget klimatavtryck. Vi kallar det ”vår gröna linje” och mer om den kan du läsa här på hemsidan.

Tillsammans kan vi göra skillnad!”

PS. De senaste siffrorna för Energispararen i juni 2021 visar på ett reducerat värmeläckage uppgående till 7966 GWh. Vårt arbete med energieffektivisering fortsätter att hela tiden ge resultat. Följ våra uppdateringar varje månad här.

 

Lars Westerlund

Lars Westerlund
VD ENIVA Isolerproffs