Om oss


Vår gröna linje


En i grunden grön verksamhet!

Kärnan i verksamheten hos ENIVA är energieffektivisering. Vår gröna linje.Kärnan i verksamheten hos ENIVA är energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande!

Våra byggnader står nämligen för nästan 40% av vår energianvändning, så här finns mycket att förbättra. Den första åtgärd man bör vidta är alltid att minska fastighetens värmebehov. Vi arbetar därför med kompletta entreprenader bestående av rådgivning, utförande med rätt val av produkter och lösningar samt relaterade serviceerbjudanden, allt baserat på vår långa erfarenhet i branschen.

Vi sammanfattar allt det vi har att erbjuda med uttrycket ”Ditt klimatskal. Vårt uppdrag.”

Vårt miljöarbete i siffror

Vi har sedan starten 1983 som Sveriges största lösullsentreprenör utfört mer än 35 000 isoleringsentreprenader i Sverige från norr till söder. Av villor, bostadsrättsföreningar, fastigheter, skolor och andra lokaler. Vårt arbete har hittills, fram till och med oktober 2021, medfört ett reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 8150 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 543 352 villor, eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med 1 018 785 ton! Det är siffror som fortsatt tickar på.

Energispararen

Aktuell status ENIVA Isolerproffs, t o m 2021-10-31

Energispararen oktober

Den grönaste energin av alla är ju den som sparas in! Det sammanlagda resultatet av vårt arbete, ”Energispararen”, ser du här. Med uppdatering varje månad. Det är vi väldigt stolta över.

Men vi lutar oss inte tillbaka för det, det finns fler fastigheter som behöver energieffektiviseras! Låt oss hjälpa er med er fastighet!

Vi jobbar kontinuerligt med vårt egna miljöavtryck

Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektorUtöver de direkta positiva effekter som kommer från vår kärnverksamhet, energieffektivisering, arbetar vi även kontinuerligt med att reducera vårt eget klimatavtryck.

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag och klimatmål. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan.

Det är viktigt att vi alla är med och tar ansvar för klimatpåverkan. Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en färdplan och man ska till 2022 ha kartlagt sina egna utsläpp och satt klimatmål, 2030 ska utsläppen av växthusgaser ha halverats för att sedan 2045 nå nollutsläpp.

ENIVA stöder denna färdplan och har skapat en egen grön linje som styr all vår verksamhet.

ENIVA Gröna linjen

  • Vi väljer rätt leverantörer. Vi arbetar i huvudsak med leverantörer med tillverkning i Sverige för att minska effekterna av transporter av gods. Dessutom med leverantörer som helt och hållet, eller till övervägande del, använder recyclade råvaror för att tillverka den isolering vi använder. Leverantörer som även i stor utsträckning använder grön energi för sin produktion. Samtliga våra isoleringsmaterial har en byggvarudeklaration. De flesta produkterna är även miljövarudeklarerade genom en EPD som är en dokumentation över byggnadsmaterialets miljöpåverkan genom hela livscykeln.
  • Isolering med lösull. Genom att använda lösull för våra isoleringsarbeten utförs arbetet med isoleringen snabbt, fuktsäkert och utan att producera något spill i form av kantskärning. All isolering hamnar direkt där den gör nytta!
  • Återvinning av förpackningsmaterial. Det förpackningsmaterial som används, i form av lastpallar samt emballageplast återvinner vi självklart tillsammans med valda partners.
  • Återvinning av isolering. Vi arbetar nu även vidare med vår lösning för återvinning av överblivet isoleringsmaterial från våra kunder, Rivull.
  • Elbilar eller elhybrider. Vi har antagit en ny bilpolicy för Eniva, från och med nu kommer vi endast att köpa in rena elbilar eller elhybrider som företagsbilar. Bättre för miljön men även mer kostnadseffektivt både för företaget och för den enskilde. Vi byter även steg för steg ut våra lastbilar mot Euro6 bilar och undersöker ett byte till HVO drivmedel.
  • Egen grön elproduktion. Dessutom innebär våra nyinstallerade solfångare på taket till vårt huvudkontor/regionkontor i Täby att vi producerar egen el som motsvarar en nivå av ca 52% av vårt eget behov på årsbasis!

Ingen av oss kan själv lösa de klimatutmaningar vi alla står inför, men alla kan vi göra något. Genom att välja ett samarbete med ENIVA blir du en del av lösningen!

Kontakta oss
020 – 25 29 00