Effektivt arbete för bättre boendemiljö och mindre klimatpåverkan


18 februari, 2022

Under 2021 lanserade vi vår Energimätare som ett sätt att visa på hur vårt arbete med att isolera fastigheter på ett effektivt sätt har minskat utsläppen av CO2 och reducerat värmeläckage. Månad för månad har vi kunnat visa upp hur vårt arbete på ett effektivt sätt bidrar till energieffektivisering och bättre boendemiljö i Sveriges fastigheter.

Vi har minskat CO2 utsläppen med 1 036 101 ton

När vi nu är inne i mitten av februari 2022 och tittar tillbaka på vad vårt arbete resulterat i, så konstaterar vi att sedan starten 1983 har vi som Sveriges största lösullsentreprenör utfört närmare 40 000 isoleringsentreprenader i Sverige av villor, bostadsrättsföreningar, fastigheter, skolor och andra lokaler. Det arbetet har hittills, fram till och med januari 2022, medfört ett reducerat värmeläckage i dessa byggnader uppgående till ca 8289 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 552 587 villor, eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med 1 036 101 ton. Det är siffror som fortsatt tickar på!

Energispararen fram till och med januari 2022

Hur står det till med din fastighet?

Vi måste alla hjälpas åt för att vi skall nå klimatmålen vilket är nödvändigt för att planeten skall må bra. Av Sveriges energianvändning går nästan 40% till våra byggnader. Därför har det en stor betydelse att se över det befintliga fastighetsbeståndet och energieffektivisera på rätt. Som branschledande företag inom tilläggsisolering är vi otroligt stolta över det vi har åstadkommit men samtidigt frustrerade över att det inte görs mer.

Den senaste tidens fokus på elpriserna har ytterligare förstärkt behovet av energieffektiva fastigheter för att även minska uppvärmningskostnaderna. Fördelarna både miljömässigt och ekonomiskt borde göra det självklart för fastighetsägare att ställa frågan. Hur står det till med min fastighet?

Om du behöver råd och en översyn av din fastighets klimatskal för att göra en åtgärdsplan så är du välkommen att kontakta oss på tel 020-25 29 00.

Lars Westerlund
VD ENIVA Isolerproffs