Eniva Syd AB och Eniva Öst AB blir en del av Eniva Sverige AB


4 juli, 2022

ENIVA bildades 2018 efter samgåendet mellan FEAB Isolerproffs AB och Cremab Isolering AB och vi blev redan då Sveriges ledande lösullsentreprenör. Sedan dess har vi etablerat oss även i västsverige med vårt Göteborgskontor.

Idagsläget består ENIVA av tre verksamhetsbolag – Eniva Sverige AB (här ligger redan den verksamhet som tidigare bedrevs i Eniva AB), Syd och Öst.

Vi förbereder oss nu för nästa steg i vår utveckling. Vi kommer som ett led i detta samla våra isoleringsverksamheter i ett och samma bolag, Eniva Sverige AB. Detta gör vi för att effektivisera vårt arbete samt för att vara redo för fortsatt tillväxt.

Vår verksamhet i Syd, Väst och Öst kommer därför att flyttas över till Eniva Sverige AB genom fusion under hösten 2022.

Flytten av verksamheten innebär inga förändringar i verksamheten eller åtaganden.

Lars Westerlund
vd ENIVA Sverige AB