Hur ser det ut på din vind?


23 mars, 2018

Med tilläggsisolering av lösull på vinden sänker du upp­värmningskost­naderna och energiförbrukningen i fastigheten. Boendemiljön blir bättre, du får varmt och skönt inom­h­us på vintern men också svalt under varma sommar­dagar. Vi använder hållbara material för mindre miljöbelastning.

Vi blåser upp lösullen på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, ingrepp i huset och markskador runt fastigheten.

FEAB Isolerproffs AB har mer än 30 års erfaren­­het av isolerings­­arbeten och över 25 000 entreprenader utförda sedan star­ten 1983.

Vi är certifierade och kvalitetskontrollerade lösulls­installatörer enligt systemet ”Behörig Lösull”.

Kontakta oss för mer information och en isoleringsbesiktning. Vi ser över hela isoleringsläget och bedömer eventuellt behov av åtgärder samt gör en besparingskalkyl.