SBAB:s Kilowattjakten går in i nästa steg - ENIVA utvalt företag för tilläggsisolering


9 februari, 2023

SBAB KilowattjaktenNu går SBAB in i nästa steg med Kilowattjakten. Med ökad marknadsföring i olika kanaler som brev, mailutskick och bannerannonsering vill man få villaägare att börja analysera sitt boende och med olika åtgärder energieffektivisera.

En av åtgärderna är självklart tilläggsisolering och ENIVA är det utvalda företag som skall hjälpa villaägarna med detta.

 

Här kommer du till informationen om Kilowattjakten på SBAB hemsida.

Analysera ditt boende med Kilowattjakten

I SBAB:s Kilowattjakten kan villaägare analysera sitt boende med hjälp med tjänsten Hemma® – enkelt, kostnadsfritt och inte bindande till något. Man kan se vilka åtgärder som är mest fördelaktiga när det gäller att vara energieffektiv och spara pengar. Med en totalkalkyl ser man effekten av olika åtgärder och hur ekonomin påverkas beroende på vad man väljer. Det blir sedan ett användbart beslutsoriginal innan du gör en låneansökan.
Kilowattjakten

En viktig och inledande åtgärd vid energieffektivisering bör alltid vara tilläggsisolering av vinden. Där är ENIVA den utvalda installatör som hjälper till med offert och genomförande av detta. Övriga deltagande företag för åtgärder som värmepumpar och solceller är Bosch, Thermia, E.ON, 1komma5 och Ecokraft.

Ditt klimatskal – vårt uppdrag

Vi på ENIVA är mycket stolta över förtroendet och möjligheten att vara en viktig aktör i klimatomställningen. Vi ser ditt klimatskal som vårt uppdrag och kärnan i vår verksamhet är energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande. Där erbjuder vi ett stort antal tjänster och serviceuppdrag för privata villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggindustrin.

Sedan starten 1983 har ENIVA som Sveriges största lösullsentreprenör utfört mer än 35 000 isoleringsentreprenader i Sverige från norr till söder. Det är ett arbete som hittills, fram till och med januari 2023, har medfört ett reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 8843 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 589 528 villor, eller om man så vill, en reduktion av CO2-utsläpp med hela 1 105 365 ton. Det är siffror som fortsatt tickar på.

 

Energispararen jan 2023

 

Lycka till i din jakt på kilowattimmar och låt oss hjälpa dig att skapa ett energieffektivt boende.

SBAB Kilowattjakten – räkna på energiinvesteringar i ditt hem

PS.
Självklart hjälper vi dig att energieffektivisera även om du inte använder appen Kilowattjakten från SBAB.
Läs mer om tilläggsisolering av vinden här och kontakta oss så hjälper vi dig.