Snabba åtgärder i rätt ordning behövs för energieffektivisering i befintliga bostäder


19 september, 2022

Boverket har nyligen fått i uppdrag att i dialog med Energimyndigheten genomföra en kontrollstation i syfte att utvärdera att byggreglerna bidrar till teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggnader.

Energispararen augusti 2022Vi på ENIVA befarar att Boverket kan tolka att uppdraget endast gäller nybyggnadsreglerna. När det gäller bostäder brukar man säga att nybyggnation endast utgör ca 2% av beståndet ett givet år. Det vore olyckligt eftersom nuvarande nybyggnadsnormer redan är bra i Sverige och det viktiga är att komma åt energieffektivisering av det existerande beståndet. Här ligger den stora potentialen vilket våra egna siffror visar. Bara vårt arbete som enskilt bolag visar att de isoleringsuppdrag vi genomfört har reducerat ett värmeläckage uppgående till ca 8612 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 574 136 villor, eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med 1 076 505 ton.

Tyvärr har vi i Sverige varit extremt passiva jämfört med vad som görs i en del andra länder i Europa. Allt ifrån riktlinjer om bostadstemperatur, till nedsläckning av belysning, till stängda simhallar mm. Enda undantaget är elbidragsutbetalning, där är man snabb. Dvs att mildra effekten av problemet utan att komma åt rotorsaken!

Den grönaste energin ...I somras fick Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Ett uppdrag som skall redovisas i december nästa år. Vi anser att det behövs snabba åtgärder och i rätt ordning. Att istället för att satsa mångmiljardbelopp på elbidrag bör man satsa motsvarande snabba pengar på åtgärder för energieffektivisering. Åtgärder som tilläggsisolering, alternativa värmesystem, styr och regler och solenergi. I den ordningen.

Vi hoppas att den nya regeringen tar åt sig fakta och vidtar åtgärder för att energieffektiviseringen sker i rätt ordning. Den grönaste och billigaste energin är trots allt den som inte förbrukas.

Lars Westerlund
vd ENIVA Sverige AB

Mer information:
Kontrollstation om byggnaders energiprestanda vart tredje år (2022-09-05)
Uppdrag om effektivare energianvändning (2022-06-22)