Vi jobbar på och ställer upp för Bygg-Sverige


24 mars, 2020

Oron är stor just nu, både för hälsan och de samhällsekonomiska konsekvenserna, i samband med utbrottet av corona/covid-19. Vi behöver alla hjälpas åt för att klara den här krisen. För att fortsatt hålla hjulen rullande i Sverige och finnas tillgängliga för våra kunder håller vi igång verksamheten i ordinarie omfattning på alla våra regionkontor. Välisolerade fastigheter med låga uppvärmningskostnader och bättre boendemiljö är en investering för framtiden.

Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. För detta har vi vidtagit ett antal åtgärder i syfte att hjälpa till att begränsa vidare smittspridning. Här på hemsidan har vi ställt samman information om hur vi på ENIVA hanterar coronaviruset.

Vi ställer upp för Bygg-Sverige

Främst till våra befintliga kunder, men också till nya kunder och aktörer i branschen, erbjuder vi nu också möjlighet att ta hjälp av våra Isolerproffs för enklare snickerier, montage, saneringar, inbärning av material etc om det är bortfall av personal eller om det tillfälligt behöver stärkas upp i projektet.

Det är den rådande situationen med påtagliga effekter på byggbranschen som nu gör att vi ställer upp och erbjuder vår hjälp. Tvärtemot den traditionella byggbranschen, som är bundna vid tidsplaner på ett annat sätt, har vi på ENIVA ett tacksamt läge med stor flexibilitet i verksamheten eftersom vi inte enbart arbetar mot byggbranschen utan även mot fastighetsbolag, konsumenter och bostadsrättsföreningar.

Lars Westerlund, VD ENIVA IsolerproffsKontakta oss om du vill veta mer. Tillsammans skall vi jobba oss igenom den här krisen genom att hjälpa och stötta varandra.

Lars Westerlund
VD ENIVA Isolerproffs