ENIVA i täten för villaägarnas jakt på energibesparingar


4 november, 2022

SBAB och tjänsten Hemma lanserar nu kampanjen ”Kilowattjakten” och vi på ENIVA är glada över att vara ett av de utvalda företag som skall hjälpa bolånekunderna att energieffektivisera. 

SBAB Kilowattjakten

Här kommer du till informationen om Kilowattjakten på SBAB hemsida.

Analysera ditt boende

SBAB:s existerande bolånekunder kan analysera sitt boende med hjälp av ett nytt verktyg i bankens app för att se vilka åtgärder som är mest fördelaktiga när det gäller att vara energieffektiv och spara pengar. Med en totalkalkyl ser man effekten av olika åtgärder och hur ekonomin påverkas beroende på vad man väljer. Det blir sedan ett användbart beslutsoriginal innan du gör en låneansökan.

En viktig och inledande åtgärd vid energieffektivisering bör alltid vara tilläggsisolering av vinden. Där är ENIVA den utvalda installatör som hjälper till med offert och genomförande av detta. Övriga deltagande företag för åtgärder som värmepumpar och solceller är Bosch, Thermia, E.ON, 1komma5 och Ecokraft.

Ditt klimatskal – vårt uppdrag

Vi på ENIVA är mycket stolta över förtroendet och möjligheten att vara en viktig aktör i klimatomställningen. Vi ser ditt klimatskal som vårt uppdrag och kärnan i vår verksamhet är energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande. Där erbjuder vi ett stort antal tjänster och serviceuppdrag för privata villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggindustrin.

Sedan starten 1983 har ENIVA som Sveriges största lösullsentreprenör utfört mer än 35 000 isoleringsentreprenader i Sverige från norr till söder. Det är ett arbete som hittills, fram till och med oktober 2022, har medfört ett reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 8704 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 580 293 villor, eller om man så vill, en reduktion av CO2-utsläpp med hela 1 088 049 ton. Det är siffror som fortsatt tickar på.

 

Energispararen okt 2022

 

Lycka till i din jakt på kilowattimmar och låt oss hjälpa dig att skapa ett energieffektivt boende.

SBAB Kilowattjakten – räkna på energiinvesteringar i ditt hem

PS. Självklart hjälper vi dig att energieffektivisera även om du inte är bolånekund hos SBAB.
Läs mer om tilläggsisolering av vinden här och kontakta oss så hjälper vi dig.