Tjänster


Är dina driftkostnader för höga?


Är dina driftkostnader för höga?

Är du orolig för de höga energipriserna när både el och fjärrvärme har gått upp? Funderar ni på att behöva höja hyran i din bostadsrättsförening?

Genom att tilläggsisolera vinden kan vi hjälpa er förening att sänka kostnaderna för uppvärmning och dessutom få en bättre boendemiljö.

En tilläggsisolering på vinden ger:

  • Direkt sänkta uppvärmningskostnader.
  • Behagligare lägenhetsklimat.
  • Lägre energiförbrukning som ger mindre miljöbelastning.
  • Mycket god ljudisolering.
  • Snabbast återbetalningstid av olika energisparåtgärder.
  • Fortsatt besparing år efter år efter år.

Mer information tilläggsisolering hittar du här.

Kontakta oss direkt på 020-25 29 00 eller via formuläret nedan för en kostnadsfri förbesiktning av fastighetens vindsisolering, där vi bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl.