Om oss


Miljöarbete


Miljöarbetet bedrivs fortlöpande och kontinuerligt.Miljö och ekologiskt tänkande är grundstenar i vår affärsidé. Vår verksamhet är baserad på produkter som är anpassade till människa och natur, och som samtidigt är behagliga att arbeta med. Vårt mål är att erbjuda våra kunder det bästa miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på kvalitet och pris.

Vår miljöpolicy är integrerad med kvalitetsstyrningen. Vi strävar efter att kunna leverera en helt miljövänlig och återvinningsbar produkt. Miljöarbetet bedrivs fortlöpande och kontinuerligt, ständigt under förbättring som omfattar all vår verksamhet.

Vår ambition är att vara ledande på miljö och kvalitetsområdet inom lösullsbranschen. Alla våra anställda och anlitade underentreprenörer skall ta miljöhänsyn med omtanke till nuvarande och efterföljande generationer.

Detta skall ske i små som stora delar av vår verksamhet. Vi är övertygande om att sunt miljöarbete genererar nya spännande affärsmöjligheter för både våra kunder och för oss själva.

Sammanfattat skall vi ha fokus på följande:

  • Samordning av transporter.
  • Granska byggvarudeklarationer vid materialval
  • Resurssamordning.
  • Helhetssyn på miljöeffekter under fastighetens livslängd.
  • Aktivt samarbete i miljöfrågor med kunder, underentreprenörer och leverantörer.
  • Etablerat system för återvinning och förädling av produkter.
  • Löpande uppdatera medarbetare om miljöfrämjande frågor.
  • Följa lagar och förordningar.

Vår miljöpolicy är en trygghetsgaranti för våra kunder, egna medarbetare samt framtiden.