Riksbyggen väljer ENIVA som partner för energieffektivisering av sitt fastighetsbestånd


27 juni, 2023

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Nu väljer man ENIVA Sverige AB som partner när det gäller att energieffektivisera sina fastigheter. ENIVA är Sveriges i särklass största leverantör av energieffektiva lösningar med lösull och ett självklart val för uppdraget.

Av Sveriges energianvändning går nästan 40% till våra byggnader. Kravet på att energieffektivisera kräver omedelbara och ambitiösa åtgärder om vi skall nå de uppsatta miljömålen. Riksbyggen placerar hållbarhet, minskad miljöpåverkan och energieffektivitet högst upp på agendan. Genom samarbetet med ENIVA tar man ett stort steg i det arbetet genom att tilläggsisolera vindsutrymmen i sina fastigheter.

Att se över husets klimatskal och tilläggsisolera vinden är en enkel och effektiv åtgärd för att energieffektivisera fastigheten. Något som flera nyligen publicerade studier och rapporter visat effekterna av. Tilläggsisoleringen sänker kostnaderna för uppvärmning, minskar miljöpåverkan och skapar dessutom en bättre boendemiljö i huset. Återbetalningstiden är mycket snabb och det är en investering för framtiden som ger utdelning år efter år, samtidigt som fastighets- och lägenhetsvärdet ökar.

 

Stockholm 27 juni 2023

Lars Westerlund, VD
ENIVA Sverige AB
lars.westerlund@isolerproffs.se

RiksbyggenRiksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges ledande aktörer inom fastighetsutveckling, förvaltning och byggande av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Med en stark vision om att skapa hållbara boendemiljöer arbetar Riksbyggen aktivt för att minska sin miljöpåverkan och främja energieffektivitet. Sammantaget förvaltar de över 200 000 bostadsrätter i över 4 400 bostadsrättsföreningar, varav drygt 1 700 är andelsägande föreningar. De förvaltar även mer än 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige och har ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Läs mer på: www.riksbyggen.se

ENIVA IsolerproffsENIVA Isolerproffs är i särklass störst i Sveriges när det gäller isolering med lösull. Man bedriver en i grunden grön verksamhet där energieffektivisering av det existerande byggnadsbeståndet samt nytt energisnålt byggande står i fokus. Sedan 1983 har ENIVA sänkt uppvärmningskostnaderna och skapat bättre boendemiljö hos mer än 40 000 villakunder, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.  Allt med en proffsig entreprenad och kunniga experter på isolering, certifierade och godkända enligt branschstandarden ”Behörig Lösull”.  Läs mer här.