Tjänster


Isolera väggar upp till 3 ggr snabbare med lösull än traditionell isolering


Isolering med lösull i väggar med träreglarVid framförallt nybyggnation är isolering med lösull i väggar en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.

Konstruktionerna för att isolera ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt. Vid lösullsisolering i vägg sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar.

Se inspelningen av vårt senaste webbinarium:
”Isolera väggar med lösull – snabbt, fuktsäkert och effektivt”
Webbinarium On-demand 

Länk till inspelningen!

Fuktsäker process

Väggisolering med lösull och stålreglarMetoden är upp till 3 gånger snabbare än traditionell isolering med skivor och arbetet rationellt. Dessutom är processen helt fuktsäker. Du slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera. Arbete blir dessutom arbetsmiljömässigt mycket bättre genom att hantering, damm och annan nedsmutsning blir minimal.

Optimalt klimatskal

Med lösull i väggarna får du ett optimerat klimatskal både ur energi, miljö, och arbetsmiljösynpunkt.

Lösullen har ett mycket lågt lambda värde 0,033-0,034 (Isover Insulsafe Wall: densitet 26kg/m3 ger lambda värde 0,034 och densitet 30kg/m3 ger lambda värde 0,033) vilket ger bästa möjliga isolerförmåga. Lösullen eliminerar helt skarvar och köldbryggor jämfört med traditionell isolering med skivor eftersom lösullen fyller hela utrymmet som avses att isoleras. Detta ger fastigheten ett optimalt klimatskal med lägsta möjliga miljöpåverkan. Dessutom optimerar man byggprocessen då montaget är snabbare och hantering av traditionell isolering på bygget inklusive isolerspill elimineras helt.

I slutändan får du följande med lösull i väggarna:

  • Optimerat klimatskal
  • Mindre energiförluster
  • Fuktsäkrat och snabbare montage
  • Bättre arbetsmiljö på bygget
  • Förbättrad bygglogistik utan deponi och lagerhållning
  • Bättre byggekonomi med minimal miljöpåverkan

Isolera i besvärliga utrymmen

Många fastigheter har trånga, vinklade, djupa utrymmen som dessutom innehåller rörledningar, expansionskärl, ventilationskanaler eller andra tekniska installationer. I sådana utrymmen är isoleringen ofta bristfällig eller har stort värmeläckage genom otäta skarvar eller fickor i isoleringen. I dessa fall är isolering med lösull en mycket effektiv lösning. Vi sprutar in lösull i vinklar och vrår, täcker ledningar och tätar runt svåråtkomliga installationer.

Vi utför även tilläggsisolering i befintliga väggar – kontakta oss för mer information.

Våra välutbildade lösullsinstallatörer är godkända, certifierad och kvalitetskontrollerade enligt systemet – ”Behörig Lösull”.

Kontakta oss
020 – 25 29 00

Please
accept marketing-cookies
to watch this video.

Please
accept marketing-cookies
to watch this video.