Isolering under och mot mark, kalla golv och grunder med Quick Rise metoden

Quick Rise

Nu täcker vi även in isolerbehovet under/mot mark, kalla golv och grunder med Quick Rise metoden Även dåligt isolerade rörledningar får minimerade värmeförluster, snabbt och effektivt med ett mycket bra isoleringsvärde.

Vi använder Polyuretan, som ibland kallas uretan eller PUR, som är ett material med närmast obegränsade användningsområden. Materialet karaktäriseras av låg vikt, styrka, stabilitet och oöverträffade isoleringsegenskaper.

Kontakta oss för mer information

Fakta:
Exceptionellt bra isoleringsförmåga och täthet, den termiska ledningsförmågan hos polyuretanskum är ca:0,020-0,025 W/mK.
Polyuretanskum är helt fri från CFC (freoner), tungmetaller och AZO-färger.