Kontakt


Region Väst


Produktion/avrop i region Väst

Kontoret hanterar både försäljning och produktion i regionen.

Peter Oppstedt

Regionchef Syd/Väst
Andra Tvärgatan 49, 261 35 Landskrona

Mobil: 070-214 66 73
Tel vx: 020–25 29 00

peter.oppstedt@isolerproffs.se