Isoleringsfakta


Torparbjälklag


Torparbjälklag

Torparbjälklag 1
TB1
Torparbjälklag med lös cellulosaisolering, på trossbotten.

1. Golv
2. Regel 145-450
3. Cellulosaisolering
4. Trossbottenskiva

Torparbjälklag 2
TB2
Torparbjälklag med lös cellulosaisolering.

1. Golv
2. Regel 145 – 450
3. Cellulosaisolering
4. Isocell OMEGA Vindskyddsduk
5. Spikläkt 28×70 cc 800