Isoleringsfakta


iCell Cellulosaisolering


iCell cellulosaisolering är tillverkad i Sverige hela vägen från råvara till färdig produkt. Råvaran som används är ocirkulerade returtidningar, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från svenska barrträd. Att återvinna tidningar för att göra effektiv isolering är ett utmärkt sätt att spara på råvaror och energi.

Vi levererar både lösull och skivor i cellulosaform från iCell.

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering

  • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
  • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
  • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
  • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
  • iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
  • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.

Vi får leveranser från iCells fabrik i Älvdalen.

Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.

Kontakta oss
020 – 25 29 00

Ladda ner filer


Här kan du ladda ner dokument och filer.