Tidningen ”vi i villa” skriver om tilläggsisolering

Vi i Villa oktober 2012I en vanlig villa är värmeförlusten genom taket 15-20 procentskriver tidningen vi i villa i sitt oktobernummer som precis kommit ut. De fastslår även att det är förhållandevis enkelt och billigt att tilläggsisolera vinden. Det vet vi på AB Isolerservice eftersom vi inte bara är Sveriges mest erfarna entreprenör av isolering med lösull utan det är vi som utför isoleringsarbetet och är med på bilderna i tidningsartikeln.

Vi i villa rekommenderar även att du kan försäkra dig om att företaget du anlitar för ditt isoleringsarbete är en seriös aktör genom att kontrollera om företaget är anslutet till ”Behörig lösull”. Systemet ”Behörig Lösull” är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Branschföreningen samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull. Systemet innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

Vi på AB Isolerservice (ABIS) är självklart en certifierad och kvalitetskontrollerad lösullsinstallatör enligt systemet – ”Behörig Lösull”. Du kan läsa mer om det här på hemsidan.

Hämta hela artikeln från tidningen som PDF-fil här – Vi i Villa artikel (PDF).
Läs artikeln på vi i villas hemsida