Dags för en kampanj om energieffektivisering


4 oktober, 2021

Den grönaste energin är den som inte alls förbrukas.På flera håll höjs röster för att vi måste underlätta och subventionera energieffektivisering i det befintliga fastighetsbeståndet.  Sverige behöver vakna upp och inse att det är nödvändigt för att nå klimatmålen.

I media idag så handlar det mesta om produktion av mer grön el, att bygga ut elnätet, fler laddstationer, att elektrifiera den tunga trafiken, solceller mm.

Politiskt satsas det för lite på energieffektivisering och de styrmedel som finns är få och framför allt otillräckliga. De medel som finns i budgetpropositionen 2022 är långt under den nivå som borde satsas med tanke på den samhällsnytta som energieffektivisering bidrar med. I jämförelse hamnar Sverige på plats 13 av 15 när EU:s vetenskaps- och kunskapscenter JRC rankar strategin för renovering och energieffektivisering i byggnader.

Vi på ENIVA jobbar dagligen med energieffektivisering genom isolering av byggnaders klimatskal. I vårt arbete ser vi att det ger väsentligt minskade värmeförluster och dessutom ett bättre boendeklimat. Därför bestämde vi oss för att sätta fingret på vad vi faktiskt åstadkommit i Enivabolagen sedan starten 1983. Vi ville få fram en siffra som visar den totala minskningen av byggnaders energiförlust som vi bidragit till genom våra lösullsentreprenader.

Resultatet presenteras i ”Energispararen” – vår egen mätare som uppdateras varje månad. Fram till och med september i år har vi reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 8104 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av mer än 540 273 villor eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med drygt 1 013 013 ton!  (Uppdaterade siffror per 2021-10-01)

 

Energispararen september alla

 

Det är stora siffror som bara vår verksamhet har åstadkommit och något vi är stolta över.­ Trots allt så är den grönaste energin den som inte alls förbrukas.

Vi hoppas att detta i någon liten mån kan bidra till att ännu fler får upp ögonen för hur viktig energieffektiviseringen är! Att vi kan påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning. Om vi som ett relativt litet bolag kan åstadkomma så mycket inser man kanske lättare vad ett bredare arbete skulle kunna åstadkomma i Sverige!

Kanske är det dags för en riktig kampanj med högre krav på energieffektivisering av befintliga fastigheter och ökade styrmedel från politiken.

 

Lars Westerlund
Lars Westerlund
vd ENIVA Isolerproffs

PS. Vi arbetar även kontinuerligt med att minska vårt eget klimatavtryck. Vi kallar det ”vår gröna linje” som finns publicerad här på vår hemsida –www.isolerproffs.se/om-oss/enivas-grona-linje/.

Bilaga: JRC Science for policy report, 2021