Rockwool

Rockwool Granulat PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil, brandsäker, fukt- och vattenavvisande.

rockwool

Teknisk specifikation – Rockwool Granulate Pro

Användningsområde: Används på vindar och i utrymmen där det är svårt att komma åt med stora isoleringsskivor, eller där det finns många tekniska installationer. Granulaten ger en snabb och ekonomisk lösning som fyller ut alla hålrum och lägger sig som ett tätt lager runt bjälkar, el-rör, ventilationskanaler och dylikt. Kan användas i krypgrund, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Applicering med lösullsspruta.
Produktbeskrivning: Lösull baserad på spill från tillverkning av stenullsskivor på fabrik samt nytillverkning.
Densitet: 28 kg/m³
Högsta användningstemperatur: xx °C
Brandklassificering: Euroklass A1
Typgodkänt: Typgodkännandebevis 0360/91
Sättningspåslag: 5%
Värmekonduktivitet öppna bjälklag: λD = 42 mW/mK,ρ≥ 28 kg/m³, sättning 5%
Hemsida: www.rockwool.se

Hämta mer information om Isover, byggvarudeklarationer, produktblad, typgodkännande m m