Takfotsventilation

TakfotsventilationAnvändningsområden:

Vid lösullsisolering samt i ”snedfack” istället för board och läkt. Monteras med fördel även mot yttertak av board eller av plastduk.

Principskiss ventilation
Principskiss för takfotsventilation med vår luftsspaltsbildande produkt ”Komplätt” eller Paroc.

Produkter:

Komplett vindskivaVindskiva ”Komplätt”

Luftspaltsbildande, formgjuten cellplastskiva.

Enkelt montage och lätt att justera. Upp- och nerkant vinklade 112° för inpassning mot väggliv samt för skarvfritt seriemontage.

Pris: Se vår prislista
Finns till försäljning på våra hämtlager.

Mått: 1150 x 850 x 50 mm. Delbar på halva bredden.
Godstjocklek: 12 mm
Luftvolym: 0,03 m³ per cc 1200 mm.

Det är vår uppfattning att skivan, rätt monterad, har goda förutsättningar att sitta på plats och bilda luftspalt.”

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Läs hela utlåtandet från SP: Fuktteknisk bedömning av vindskiva ”Komplätt”

Paroc luftspaltskivaPAROC luftspaltskiva

Luftspaltbildande skiva vid lösullsisolering i snedtak.

Pris: Se vår prislista
Finns till försäljning på våra hämtlager.

Mått: 1250 x 1270 x 4 mm
Godstjocklek: 4 mm
Material: Skiva i polymerbehandlad fuktskyddad wellpapp.