Offert på lösullsisolering?

Skulle vilja ha en offert på isolering av vind. 84 m². Nuvarande isolering: Kutterspån ca 10 cm och mineralull ca 10 cm.
Alt 1: Allt gammalt tas bort och man gör allt från början. Alt 2: Jag tar bort all gammal isolering och ni lägger dit ny.

Svar: Innan vi lämnar en offert skulle vi helst vilja veta lite mer om ditt hus. Detta för att ge dig de bästa råden som möjligt och välja rätt isoleringsmaterial till offerten. Exempelvis:

Hur gammalt är det? Vet du vilken typ av mineralull som ligger ovanpå kutterspånet. Vilken typ av fuktspärr har du mellan isoleringen och undertaket idag och om den är tät? Vad har du för typ av tak? Har du plats för mer än 200 mm isolering (för bättre isoleringseffekt)? Vilken typ av luftning har du på vinden (ex gavelventiler eller takfotsventilation)? osv. Jag skulle därför uppskatta om du hade tid att ringa 08-94 04 05 och tala med någon av våra säljare så lämnar vi en offert efter dina önskemål.

Posted in: Kostnader och besparingskalkyler