ISO 9001:2008

AAA Certification AB (A3CERT), har fattat beslut om certifiering för FEAB- ABIS Isolerproffs AB. Certifiering har genomförts under nationell ackreditering, vilken meddelats av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.

Granskning av företagets införande av ledningssystem har medfört att AM Certification AB fattat beslut om att företagets ledningssystem är infört och i överensstämmelse med kraven i nedan angivna standard(er). FEAB- ABIS Isolerproffs AB ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001:2008. Ledningssystemet omfattar verksamheten (scopet) enligt följande lydelse: LösuIlsisolering (Loose Wool lnsulation).

ISO 9001 certifiering

Beslut ISO certfikat 2013 (PDF)
ISO 9001:2008 Certifikat 2013 (PDF)