Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att alltid tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Vårt måtto är; “Vi håller vad vi lovar”.

Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara “produkt”- service utan även “personlig” service till kunden, där det är praktiskt möjligt.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Alltid sätta kunden i fokus, att förutse hans eller hennes behov och uppfylla deras·uttalade eller o-uttalade önskemål.
 • Bidra till att företaget skall bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att på bästa sätt uppfylla kundförväntningarna.
 • Se till att arbetsplatsen skall vara miljövänlig och säker.
 • Inneha sådan utbildning och motivation att allt arbete utföres på ett riktigt sätt och till rätt pris .
 • Ständigt medverka till att förbättra kvalitetsledningssystemet
 • På företaget följer lagar, förordningar samt branschorganisationens riktlinjer och avtal

För att ständigt förbättras ska vi:

 1. Sätta kunden i fokus
 2. Vara lyhörda för kundens önskemål
 3. Kommunicera med vandra och med våra kunder
 4. Ha en personlig utvecklingsplan för varje medarbetare
 5. Ständigt söka vägar att förbätttra oss
 6. Hålla oss å-jour med IS09001:2008
 7. Uppdatera kvalitetsmålen


Mikael Bennarp VD

Hämta vår kvalitetspolicy som PDF

ISO 9001 certifiering
Beslut ISO certfikat 2013 (PDF)
ISO 9001:2008 Certifikat 2013 (PDF)