Isolering av tak med lösull

Isolering med lösull i snedtak är fördelaktig ur flera aspekter.  Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande. Hanteringen av isoleringsmaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras.

En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid varierade takstolsavstånd, där snedtak möter snedtak och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek. Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller sådana som avslutas med ett inspektionsutrymme ovan hanbjälklag.

Arbetsmetoden är som vid all lösullsisolering; rationell, snabb och skapar god arbetsmiljö. Efter förberedelser för korrekt ventilation, fuktspärrar och glespanel som underlag för innertaket sprutar vi in lösullen från toppen av konstruktionen till dess den är komplett isolerad. Isoleringen är torr och ren vilket minimerar risken för framtida fuktskador. Arbetet utförs med typgodkänd och utprovad teknik (SP) och av certifierade lösullsinstallatörer.

Som vanligt får du mer information om fördelaktiga lösningar och svar på tekniska frågor av våra kontaktmän.