Isolering av vinden med lösull

Tilläggsisolering av vinden är den logiska inledningen till energisparande åtgärder i fastigheten. Den är enkel att genomföra och stör inte boendet, kräver inget ingrepp i fastigheten eller orsakar skador på vägar och trädgårdar.

På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar. En påtaglig men ofta bortglömd fördel med effektiv isolering av vinden är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

Tilläggsisolering av vind genomförs huvudsakligen i fyra moment.

  • Kontroll av befintlig isolering.
  • Torr och oskadad isolering med exempelvis spån eller mineralull kan ligga kvar.  Skadad, fuktig, möglig eller förorenad isolering tas bort. Vi använder  oss av vacuumsugning som är ett mycket snabbt och hygieniskt sätt att hantera gammal isolering.
  • I vissa fall kan gammal mineralull bearbetas och återanvändas. Återanvänd mineralull finns som alternativ till ny isolering. Produkten heter Rewool.
  • Bygge av gångbryggor samt sarg kring vindsluckan.
  • Åtgärder för att säkerställa korrekt ventilation av vinden. Den sker vanligen via takfoten genom användning av en specialskiva –  Komplätt – som skapar en ca 25 mm djup luftspalt mellan tak och isolering.
  • Sprutning av lösull till önskad tjocklek, vanligen 50 – 60 cm totalisolering.

Följ med ett av våra isoleringsteam och se hur arbetet går till.

Konstruktionstyper

Här hittar du exempel på olika konstruktionstyper av hus.

Se vår prislista eller kontakta oss för mer information.