Leverantörer och isoleringsmaterial

Vi har valt att leverera både mineralull och cellulosaisolering. Varje hus är unikt och det ger oss möjlighet att leverera rätt isolering på rätt plats beroende på ditt objekt. Självklart har vi valt leverantörer som uppfyller våra högt ställda krav på ekonomiska, beprövade och miljögodkända material.

Vi använder framför allt tre typer av material för lösullsisolering:

  • Cellulosabaserad lösull
  • Glasull (som tillverkas av återvunnet glas)
  • Stenull


Mer information om WarmFiber.


Mer information om iCell.

Isover
Mer information om Isover.

Knauf Insulation
Mer information om Knauf Insulation.

Rockwool
Mer information om Rockwool.

Ekofiber – Cellulosabaserad lösull
Mer information om Ekofiber
Denna produkt lagerhålls ej men tas hem mot beställning om minimum 324 säckar.

 

Övriga leverantörer och material

Vid klimatskärmsentreprenader arbetar vi i väggar, golv och andra slutna utrymmen, alltid med typgodkända material från marknadsledande, erfarna och utvecklingsinriktade leverantörer.